You are here: Home / H2020 projekt POWER4BIO

H2020 projekt POWER4BIO

stránka expertní skupiny projektu POWER4BIO

P4B - LOGO

Charakteristika projektu

Projekt POWER4BIO si klade za cíl podpořit rozvoj bioekonomiky za pomoci finančních prostředků Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020.

Projekt byl zahájen v říjnu 2018 první schůzkou v Bruselu a bude trvat 30 měsíců do března 2021. Zaměří se na propagaci významu bioekonomiky, vytváření sítí spolupracujících subjektů a vzájemnou výměnu zkušeností. Cílem bude podpořit evropské regiony ve snaze maximalizovat využití lokálních zdrojů biomasy. Projekt je koordinován španělským výzkumným centrem pro energetické zdroje a spotřebu (CIRCE) a  je do něj zapojeno 17 institucí z Německa, Belgie, Slovenska, Španělska, Řecka, Nizozemí, Maďarska, Itálie, Polska, Česka a Ukrajiny. (celá tisková zpráva zde)

Aktuality

Kalendář všech akcí pořádaných nebo souvisejících s POWER4BIO

 

 

Prezentace:

 

      Další materiály

 

Program:

Interaktivní část

  1. Vize, mise a specifické služby a SWOT analýza – souhrn zaslaných připomínek a diskuse - Miloslav Lapka, Eva Cudlínová
  2. Organizační a právní forma expertní skupiny – prezentace možností - Josef Maxa
  3. Návrh stanov – komentáře a diskuse  - Zuzana Dvořáková Líšková
  4. Možnosti ustanovení specializovaných pracovních skupin - Miloslav Lapka, Jiří Sedlák, Iveta Šindelářová, Nikola Sagapova

Informační část

  1. Zkušenosti z projektových výjezdů „crossvisits“ do partnerských regionů v Maďarsku (Budapešť) a Itálii (Neapol) - Martin Šlachta, Pavla Břusková, Nikola Sagapova

Zápisy

Schůzka expertní skupiny 20.3. 2019

Schůzka expertní skupiny 12.6. 2019

Schůzka expertní skupiny 23.10.2019

Schůzka expertní skupiny 15. 9. 2020

Prezentace


Schůzka expertní skupiny (20.3.2019)


Představení projektu POWER4BIO (Eva Cudlínová) 04_POWER4BIO_Představení projektu POWER4BIO-20032019.pdf

Výsledky dotazníkového šetření (Miloslav Lapka) 04_POWER4BIO_Výsledky dotazníkového šetření-20032019.pdf

Diskuse ke strategickému plánu rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 04_POWER4BIO_Diskuse ke strategickému plánu rozvoje Smart Regionu JCK-20032019.pdf


Schůzka expertní skupiny (12.6. 2019)


Prezentace hlavních bodů Regionální bioekonomické strategie navržených experty (Miloslav Lapka)  04_POWER4BIO-Lapka-Strategie-RBS-12062019.pdf 

Příklad zaměření klastru v partnerských regionech – vize, mise, unikátní služby a Úvod do SWOT analýzy (Iveta Šindelářová) 04_POWER4BIO-Sindelarova-Bioekonomicka-strategie-Andalusie-12062019.pdf 

Možnosti finanční podpory bioekonomiky v regionu (Josef Maxa, Zuzana Líšková) – viz prezentace 04_POWER4BIO-Maxa-Financování-RBH-12062019.pdf 04_POWER4BIO-Dvorakova-Liskova-Intervence-pro-bioekonomiku-12062019.pdf 

SWOT analýza POWER4BIO-SWOT-12.6.2019_final.docx

Návrh Vize mise a služeb POWER4BIO-CZ-Vize-mise-sluzby-final-cz.docx


Schůzka expertní skupiny (23.10. 2019)


Vize, mise, služby (Eva Cudlínová) 04_POWER4BIO_Cudlinova_Vize-Mise-Služby-23102019.pdf

SWOT analýza potenciálu regionální bioekonomiky v rámci „Focus Groups“ zájmových skupin (Miloslav Lapka) 04_POWER4BIO_Lapka_SWOT-23102019.pdf

Organizační a právní forma expertní skupiny – prezentace možností (Josef Maxa) 04_POWER4BIO_Maxa Organizační a právní forma expertní skupiny-23102019.pdf

Návrh stanov (Zuzana Dvořáková Líšková)  stanovy-spolku-k-doplnění-final.docx

 

Schůzka expertní skupiny (15.9.2020)

Informace o aktivitách spolu, Další spolupráce (Eva Cudlínová) – Cudlinova-INFORMACE O AKTIVITÁCH SPOLKU.pdf

Přestavení projektu GoDanuBio (Pavla Břusková) – Bruskova-200915_JSBE-Představení projektu GoDanuBio.pdf

Revize vize spolku (Miloslav Lapka) – Lapka-RevizeVize2020.pdf

Prezentace praktických výstupů z projektu POWER4BIO (Deliverables), Možnost překladu některých částí (Josef Maxa) – Maxa-Prezentace praktických výstupů z projektu POWER4BIO (Deliverables).pdf

Crossvisits

Možnost výjezdu členů expertní skupiny – termíny mezinárodních informačních schůzek  „CROSSVISITS 

Termíny nadcházejících výjezdů „crossvisits“

  • 3. – 4. prosinec 2020 – Česká republika, České Budějovice, USB (University of South Bohemia in České Budějovice) 

 

 Další plánované výjezdy „crossvisits“- můžete se přihlásit kdykoli v předstihu jednoho měsíce:

  • Leden 2021 – Polsko, Varšava, MAE (Mazovia Energy Agency) 
Termíny proběhlých výjezdů „crossvisits“

  • 25.9. – 26.9.2019 – Maďarsko, Budapešť, AKI, BZN (Research Institute of Agricultural Economics, Bay Zoltán Nonprofit Ltd.)   zpráva z cesty, organizační detaily zde a zde

Fotografie

POWER4BIO - první setkání expertní skupiny 20.3. 2019

POWER4BIO - druhé setkání expertní skupiny 12.6. 2019

POWER4BIO - třetí setkání expertní skupiny 23.10. 2019

Linky

Platforma pro bioekonomiku ČR

Koncepce biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024

kontakt: 

News and Events

News

Calls

Events