You are here: Home / H2020 projekt POWER4BIO

H2020 projekt POWER4BIO

stránka expertní skupiny projektu POWER4BIO

P4B - LOGO

Charakteristika projektu

Projekt POWER4BIO si klade za cíl podpořit rozvoj bioekonomiky za pomoci finančních prostředků Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020.

Projekt byl zahájen v říjnu 2018 první schůzkou v Bruselu a bude trvat 30 měsíců do března 2021. Zaměří se na propagaci významu bioekonomiky, vytváření sítí spolupracujících subjektů a vzájemnou výměnu zkušeností. Cílem bude podpořit evropské regiony ve snaze maximalizovat využití lokálních zdrojů biomasy. Projekt je koordinován španělským výzkumným centrem pro energetické zdroje a spotřebu (CIRCE) a  je do něj zapojeno 17 institucí z Německa, Belgie, Slovenska, Španělska, Řecka, Nizozemí, Maďarska, Itálie, Polska, Česka a Ukrajiny. (celá tisková zpráva zde)

Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. (JSBE) – základní informace 

Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. byl založen s posláním stát se regionální platformou pro bioekonomiku a oběhové hospodářství, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na národní a evropské úrovni a realizovat vědecko-výzkumné a technologické inovační aktivity. Vizí Spolku je, v souladu s definicí bioekonomiky, uzavření ekologického cyklu v krajině, který obsahuje vodu, půdu a klima. Snahou je navázat na tradiční zdroje a odvětví a propojit je s novou technologií s vysokou přidanou hodnotou za podmínek, které zajistí trvalou udržitelnost rozvoje regionu

 Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. vznikl, aby (mimo jiné) umožnil pokračování a prohloubení činnosti expertní skupiny projektu POWER4BIO.

 

 • Právní forma: spolek 
 • Datum vzniku a zápisu: 12. srpna 2020 
 • Spisová značka: L 8629 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
 • IČO: 094 05 771 
 • Sídlo: Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 
 • Virtuální zasídlení: http://www.jaip.cz/virtualne-zasidlene-firmy 
 • Číslo účtu: 2301875897/2010 Fio banka a.s. 
 • Web: jsbe.cz (v přípravě)
 • Název nejvyššího orgánu: valné shromáždění 
 • Statutární orgán: Představenstvo (předseda + místopředseda + 3 členové) 
 • Revizní komise: Předseda + 2 členové

 

  Překlady částí výstupu projektu POWER4BIO

   

  Oficiální výstupy projektu POWER4BIO

   

   Archiv schůzek expertní skupiny projektu  

  Schůzka expertní skupiny 20. 3. 2019 

  Prezentace

  Zápis 

                   Schůzka expertní skupiny 20.3. 2019

  Fotky

                   POWER4BIO - první setkání expertní skupiny 20.3. 2019

  Schůzka expertní skupiny 12. 6. 2019 

  Prezentace

  Zápis

  Schůzka expertní skupiny 12. 6. 2019

  Fotky

                   POWER4BIO - druhé setkání expertní skupiny 12. 6. 2019

   

  Schůzka expertní skupiny 23. 10. 2019 

  Prezentace 

  Zápis

  Schůzka expertní skupiny 23. 10. 2019

  Fotky

          POWER4BIO - třetí setkání expertní skupiny 23.10. 2019


  Schůzka expertní skupiny 15. 9. 2020 

  Prezentace 

  Zápis

  Schůzka expertní skupiny 15. 9. 2020 

   

  Schůzka expertní skupiny 29. 3. 2021 

  Prezentace

  Zápis

  Schůzka expertní skupiny 29.3.202

   

  Archiv proběhlých cross-visits

   

  Online cross visit Jihočeský kraj – 30.11. – 1. 12. 2020

  •  Prezentace situace v bioekonomice v ČR a Jihočeském kraji  - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích inforegistrace . Bioekonomika její politická či ekonomická podpora, příklady dobré praxe nejen v Jihočeském kraji.
  • Česká webová stránka pro online cross visit v Jihočeském kraji obsahující prezentace a výsledky online hlasování naleznete na tomto odkaze. 
  • Anglický souhrn z cross visit setkání k dispozici zde
  • Video prezentující rozvoj bioekonomiky v Jihočeském kraji naleznete na následujících odkazech česká verzeanglická verze

   

  Webinář Institutu pro cirkulární ekonomiku (INCIEN) - 8. 4. 2020 

   

  Prezentace

   

  Další materiály

   

  Série webinářů „Biochemicals“ 30. 6., 7. 7.  a 14. 7. 2020

  https://power4bio.eu/webinar-series-biochemicals

   

  POWER4BIO Newsletter

  Všechna čísla newsletterů POWER4BIO najdete na: https://power4bio.eu/newsletter

   

  Archiv aktualit

  Kalendář všech akcí pořádaných nebo souvisejících s POWER4BIO

  • POWER4BIO Final Meeting 12. 3. 2021 Zápis  (anglicky)
  • International Conference Bioeconomy and Circular Economy –  16.3. 2021, registrace
  • Bioeconomy Innovation Week 3.3.– 5.3. 2021, info a registracesamostatný web s prezentacemi a materiály
  • Online schůzka Supporting the access of CEE stakeholders to cross-border and trans-national networks/ Podpora přístupu k přeshraničním a nadnárodním sítím ve střední a východní Evropě proběhne 8.2. 2021 od 14:00 do 15:30 přístup na schůzku Teams meeting, program schůzky zde; další informace zde
  • Poslední online cross visit POWER4BIO  se uskuteční 20. – 21.1. 2021 – Polsko, Varšava, MAE (Mazovia Energy Agency) registraceprogram


  Linky

   

  kontakt: power4bio@ef.jcu.cz

  News and Events

  News

  Calls

  Events