You are here: Home / POWER4BIO DELIVERABLES

POWER4BIO DELIVERABLES

POWER4BIO Deliverables

POWER4BIO DELIVERABLES/ VÝSTUPY Z PROJEKTU POWER4BIO

 

Deliverable 2.2 – Klíčové ukazatele pro hodnocení regionální bioekonomiky

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2019/06/POWER4BIO_D2.2_Key-performance-indicators-to-evaluate-regional-bioeconomies_FV.pdf

Český překlad (pouze shrnutí)

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/deliverables-preklad/power4bio_d2-2_klicove-ukazatele-pro-hodnoceni-regionalni-bioekonomiky

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 2.3 –  Doporučení pro použití stávajících nástrojů při formulaci regionálních bioekonomických strategií

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2019/06/POWER4BIO_D2.3_Tool_inventory_190531_FV.pdf

Český překlad (pouze shrnutí)

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/deliverables-preklad/power4bio_d2-3_doporuceni-pro-pouziti-stavajicich-nastroju-pri-formulaci-regionalnich-bioekonomickych-strategii

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 3.3 – Katalog řešení založených na biologických zdrojích

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/05/POWER4BIO_D3.3_Catalogue_with_bio-based_solutions.pdf

Český překlad (shrnutí + návod k použití)

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/deliverables-preklad/power4bio_d3-3_katalog-reseni-zalozenych-na-biologickych-zdrojich

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 3.4 – Osvědčené postupy

 

Originální anglická verze

http://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/04/POWER4BIO_D3.4_Best_practices_of_bio-based_solutions.pdf

Český překlad (shrnutí + vybrané příklady dobré praxe)

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/deliverables-preklad/power4bio_d3-4_osvedcene-postupy

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 4.2 – Přehled vhodných regionálních politik na podporu obchodních modelů založených na biologických řešeních

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/07/POWER4BIO_D4.2_Policies_support_bio-based_business_models_FINAL_doi.pdf

Český překlad (shrnutí + vybrané příklady dobré praxe)

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/deliverables-preklad/power4bio_d4-2_prehled-vhodnych-regionalnich-politik

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 5.3 – Souhrn pěti nových regionálních bioekonomických strategií

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/11/POWER4BIO_D5.3_Summaries-of-5-new-regional-bioeconomy-strategies_20201111_FV.pdf

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Deliverable 6.4 – Školení a materiály pro zvyšování bioekonomické kapacity regionu

 

Originální anglická verze

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2021/02/POWER4BIO_Training_design_and_materials_D6.4_CIRCE.pdf

Česká prezentace

http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

 

Materiály z Bioeconomy Innovation Week 3. – 5.3. 2021

 

Originální anglická verze: https://power4bio.eu/report-of-bioeconomy-innovation-week

Česká prezentace: http://bei.jcu.cz/h2020-projekt-power4bio-files/prezentace-praktickych-vystupu-z-projektu-power4bio-29032021

News and Events

News

Calls

Events