You are here: Home / VII. Bioekonomický kurz

VII. Bioekonomický kurz

VII. Bioekonomický kurz – 6. – 7. prosince 2022, Ekonomická fakulta JU

VII. Bioekonomický kurzy – 6. – 7. 12. 2022

Ekonomická fakulta – budova A (děkanát), Studentská 13

Kurz se uskuteční hybridní formou tzn. bude probíhat na Ekonomické fakultě JU a další zájemci se budou moci připojit pomocí MS Teams.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Neplatí se žádný vstupní poplatek

Zájemci se mohou přihlásit na https://bei.jcu.cz/forms/BEC2022-prihlaska/  

Web: https://bei.jcu.cz/vii-bioekonomicky-kurzProgram

Úterý 6. 12. 2022

9:00 – 12:00 – Přednáškový blok – Ekonomická fakulta, přízemí zasedací místnost č. dv. 009

9:00 – 9:15 – Úvodní slovo – doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. – Katedra regionálního managementu a práva, Ekonomická fakulta JU

9:15 – 9:40 – Konopí a jeho role v bioekonomice – Bc. Hana Gabrielová – prezidentka Českého konopného klastru CzecHemp

9:40 – 10:05 – Plasty nebo bioplasty? – Ing. Nikola Sagapová – Katedra regionálního managementu a práva, Ekonomická fakulta JU

10:05 – 10:30 – Rozvoj bioekonomiky na Slovensku – doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. – ředitelka Kanceláře projektových a transferových činností, Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

10:30 – 10:55 – Bioplynové stanice – lokální zdroj energie – Ing. Miroslav Kajan – Česká bioplynová asociace – CzBA

10:55 – 11:45 – Bioekonomika – doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. – Katedra regionálního managementu a práva, Ekonomická fakulta JU

11:45 – 12:00 – Zadání skupinových úkolů pro účastníky kurzu

Odkaz na schůzku v MS Teams – den 1.

Přestávka na oběd

14:00 – 16:00 – Přednáškový blok a exkurze – Skleníky Fakulty rybářství a ochrany vod JU

14:00 – 16:00 Aquaponie jako příklad dlouhodobě udržitelné výroby potravin Ing. Radek Gebauer, Ph.D. – Fakulta rybářství a ochrany vod JU – přednáška a exkurze

Středa 7.12. 2022

9:00 – 13:00 – Exkurze – Opatovický mlýn – Třeboň

Odjezd v 9:00 před budovou Ekonomické fakulty JU

10:00 – 12:00 – Aplikované projekty a problematika transferu a komercializace v biotechnologii & Exkurze Opatovický Mlýn Třeboň Richard Lhotský, Ph.D. – Centrum ALGATECH MBÚ AV ČR – přednáška a exkurze

Příjezd na Ekonomickou fakultu cca 13:00

Oběd

14:00 – 16:00 – Prezentace studentů a závěr kurzu – Ekonomická fakulta JU – č. dv. 301

Prezentace výsledků práce ve skupinách (účastníci kurzu)

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Vyhodnocení kurzu

Předání certifikátů o absolvování kurzu

Odkaz na schůzku v MS Teams – den 2.

Fotky

VII. Bioekonomický kurz

News and Events

News

Calls

Events